Для акционеров

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ