MRG

Объявления


01.04.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»
  2. Код за ЄДРПОУ: 24161825
  3. Місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх
  4. Міжміський код (0629) 52-70-25, (0629) 52-80-25
  5. Електронна поштова адреса: Eurostudio@mail.ru
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : mariupolfm.com.ua
  7. Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Телерадіокомпанія «Євростудія» (надалі – Товариство), засідання, якої відбувалось 31 березня 2016 року (протокол № 16 від 31 березня 2016 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:обрано (переобрано) з 31 березня 2016 року Безчотнікова Світлана Володимирівна директором Товариства строком на 5 (п’ять) років. Питання про обрання посадової особи Товариства було включено до порядку денного загальних зборів акціонерів у зв’язку з закінченням терміну  повноважень з директором Товариства.

Посадова особа протягом останніх п’яти років займала посаду директора Товариства.

Посадова особа не володіє акціями Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор                                                                           С. В. Безчотнікова

01.04.2016р.

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.